Tutoriál pro Mahjong Solitér

Mahjong Solitér, želví rozvržení

V tomto tutoriálu se pokusíme vyřešit hru mahjongu hezky krok za krokem. Ukázat si celou hru by bylo příliš zdlouhavé, proto se zaměříme na prvních 10 kroků. Tyto první kroky by však měly začátečníkům stačit, aby se seznámili s tahy i základní strategií.

Tutoriál: Jak hrát mahjong?

Tutoriál pro Mahjong Solitér, krok 1

Takto na začátku vypadá hromádka kamenů mahjongu. Tomuto pyramidovému rozvržení se říká „želva“, protože jsou vidět „nohy“ i „ocas“ a pyramida připomíná želví krunýř. Tohle není jediné rozvržení mahjongu, ale želva patří k těm nejpopulárnějším. Ve většině her Mahjongu Solitér jde o výchozí rozložení.

Na začátku se doporučuje odebrat kameny umístěné na vrcholku pyramidy a ty na koncích nohou, ocasu a hlavy želvy. Důvod je prostý, po odebrání těchto kamenů se nám odkryje mnoho dalších kamenů. Tady máme docela štěstí, protože na krunýři želvy a na konci ocasu vidíme kámen zeleného draka. Tyto dva kameny jsou označeny červeně. Modře jsou označeny další dva kameny zeleného draka. Ty modře označené však nemůžeme odebrat, protože je zleva i zprava blokují jiné kameny. V rámci našeho prvního tahu tedy odebereme dva kameny zeleného draka označené červenými kolečky.

Tutoriál pro Mahjong Solitér, krok 2

Po odebrání kamene zeleného draka na konci ocasu se nám uvolní k odebrání kámen jižního větru (označený červeným kolečkem). Spojíme ho s dalším kamenem jižního větru, který je také označen červeně. Proč neodebrat ten v modrém kolečku? Odebráním tohoto kamene by se nám k neotevřela žádná další možnost k odebrání jiných kamenů. Po odebrání kamene v červeném kruhu se nám otevře kámen s 8 znaky. Na desce můžeme vidět i čtvrtý kámen jižního větru, který je označen fialovým kolečkem. Tento kámen teď nemůžeme odebrat, protože je zaseknutý mezi severním větrem a kamenem se 6 bambusy.

Tutoriál pro Mahjong Solitér, krok 3

Teď se nám otevřely k odebrání čtyři stejné kameny: naráz můžeme odebrat čtyři kameny se 2 znaky. Vždy, když se dostanete do situace, že můžete odebrat čtyři odpovídající kameny, neváhejte a udělejte to. Pokud máte k dispozici jen dva nebo tři odpovídající kameny, měli byste vždy pečlivě zvážit, které kameny odeberete jako první. Pokud byste je totiž odebrali ve špatném pořadí, mohlo by se stát, že se zaseknete a nebudete moci hru dokončit. Pokud máte k dispozici čtyři kameny, na pořadí nezáleží, protože všechny jednoduše naráz odeberete.

Tutoriál pro Mahjong Solitér, krok 4

Zde vidíme čtyři kameny se 4 kolečky. Dva modře označené nejsou dostupné, protože jsou blokovány z obou stran. Druhé dva v červeném kolečku jsou k dispozici, protože je nic zleva neblokuje. Už víme, že na začátku je dobré začít odebírat kameny z hlavy želvy. Proto odebereme dva kameny se 4 kolečky, které jsou označeny červeně.

Tutoriál pro Mahjong Solitér, krok 5

Naším dalším tahem bude odebrat dva kameny se 4 bambusy z nohou želvy. Odebírání kamenů, které se nachází v nejdelších řadách, je vždy výhodnou strategií. Důvod je nasnadě, čím delší je řada, tím vyšší je šance, že se v ní nějaké kameny zaseknou.

Tutoriál pro Mahjong Solitér, krok 6

Opět můžeme odebrat čtyři stejné kameny. Tentokrát to jsou čtyři kameny se 3 kolečky, které jsou na obrázku označeny červeně. Jak jsme zmínili před chvilkou, když můžeme odebrat čtyři kameny, nemusíme vůbec váhat, protože na pořadí v takové situaci vůbec nezáleží. Proto hned odebereme čtyři kameny se 3 kolečky.

Tutoriál pro Mahjong Solitér, krok 7

Na desce vidíme tři kameny s 1 znakem. Ten označený modře není k dispozici, protože je zablokovaný v dolní řadě. Další dva kameny s 1 znakem jsou v horní řadě a umístění čtvrtého zatím neznáme. Pravděpodobně je někde pod krunýřem želvy. V takové situaci můžeme odebrat dva dostupné kameny s 1 znakem, protože blokují dost dalších kamenů uvnitř jedné z nejdelších řad. Odebírání z dlouhých řad by mělo patřit k hlavním prioritám po celou dobu hry.

Tutoriál pro Mahjong Solitér, krok 8

Nyní můžeme na desce vidět čtyři kameny se 3 znaky. Dva odebrat nemůžeme, ale zbývající dva (označené červenými kolečky) odebrat můžeme. Vidíme také, že vedle sebe leží dva kameny se 3 znaky: označené modře a červeně. To je nebezpečné, protože když na desce vidíme dva odpovídající kameny vedle sebe, existuje poměrně vysoká šance, že se ve hře zasekneme. Mohlo by k tomu dojít i zde, pokud bychom odebrali zbylé dva kameny, které nejsou vedle sebe. Pro odebrání těch dvou vedle sebe byste pak museli odebrat všechny kameny vlevo a všechny kameny vpravo. To může být někdy dosti ošemetné a někdy dokonce zcela nemožné.

Tutoriál pro Mahjong Solitér, krok 9

V našem posledním tahu tohoto tutoriálu se rozhodneme, které kameny se 7 znaky odebereme. Všimněte si, že jeden z nich – ten ve fialovém kolečku – není dostupný. Ze zbývajících třech máme jeden na vrcholku krunýře, jeden ve spodní vrstvě a poslední (označený modře) je tak nějak uprostřed. Vybereme dva kameny označené červenými kolečky. Proč? Kámen na vrcholku je důležitý a měl by být co nejrychleji odebrán, protože tak zmenšíme vrchní vrstvu a otevře se nám přístup k dalším dosud skrytým kamenům. Kámen ve spodní vrstvě nám otevře další kámen: kámen zimy. Pokud bychom odebrali kámen označený modře, neotevřela by se nám žádná cesta k okamžitému odebrání dalších kamenů. Kámen skrytý pod ním bude dostupný až po odebrání třech kamenů vlevo. Proto je lepší odebrat dva kameny označené červeně.

Tutoriál pro Mahjong Solitér, krok 10

Toto je poslední krok našeho tutoriálu. Jaký další tah by nás čekal dál? Jednou z možností je odebrat dva kameny s 8 kolečky: jeden je na krunýři a druhý úplně vlevo blokuje velmi dlouhou řadu kamenů. Dalším možným tahem je odebrání kamenů chryzantém a bambusu nebo kamenů s 8 znaky, protože by nám pomohly rozložit vrcholek pyramidy. K dispozici máme i další tahy. Můžeme například odebrat kameny se 3 bambusy, kameny s 1 kolečkem, kameny s jarem a zimou nebo kameny s 9 kolečky. Tyto tahy však pravděpodobně nejsou tak dobré jako ty zmíněné výše. Najdete na desce nějaké další možné tahy?

Další zdroje

Na Wikihow si můžete v angličtině přečíst další informace k hraní Mahjongu Solitér.

Případně se mrkněte na video na YouTube: